BOSS: Bedrijven Onderhoud Schilder-Systeem

Voor bedrijven

Voor bedrijven biedt Ton Mulder het Bedrijven Onderhoud Schilder-Systeem ofwel BOSS. Binnen dit systeem wordt voor de langere termijn in beeld gebracht wat het verwachte onderhoud zal zijn.

Op basis van deze analyse wordt een onderhoudsplan opgesteld.Binnen het onderhoudsplan kunnen werkzaamheden nauwkeurig worden gepland en daarmee de verwachte kosten in beeld worden gebracht. Dit betekent dat u voor uw budgettering weet waar u aan toe bent.

BOSS Bedrijven Onderhoud Schilder-Systeem

Flexibiliteit

Onderdeel van het onderhoudsplan vormen onze tussentijds inspecties. Daardoor is het mogelijk om flexibel in te spelen op de omstandigheden die worden aangetroffen. Soms is het noodzakelijk onderhoud in de planning naar voren te halen omdat de staat van onderhoud die bij een inspectie is aangetroffen aanzienlijk slechter is dan volgens het onderhoudsplan mocht worden verwacht. In andere gevallen is het mogelijk onderhoud uit te stellen omdat de kwaliteit van het schilderwerk nog uitstekend is.

  • Binnen het budget van het contract is het mogelijk onderdelen voorrang te geven of juist uitstel te plegen.
  • De ruimte die hierdoor instaat kan worden gebruikt om extra werkzaamheden uit te voeren die urgenter zijn.
  • Aanpassingen of uitbreidingen van de planning kunnen direct opgenomen worden.

BOSS levert u een zorg minder op

  • Uw zorg, het in goede staat onderhouden van uw vastgoed zonder onvoorziene tegenvallers, is onze zorg.
  • Tussentijdse inspecties met rapportage van de bevindingen.
  • Te budgetteren kosten voorhanden d.m.v. duidelijk opgave per onderdeel per jaar.
  • Vaste kosten per periode mogelijk.